Een van de belangrijkste thema's in mijn leven en werk is moedige beslissingen

Ieder van ons komt in zijn of haar leven talloze malen voor lastige dilemma's te staan. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat je partij moet kiezen in een conflict ook al wil je dat niet; of dat je hard werkt om die relatie weer op het goede spoor te krijgen ook al zie je dat dat eigenlijk niet lukt; of als die baan waar je aanvankelijk met zoveel plezier aan begon je steeds meer tegenstaat en je bijna dagelijks moe en gefrustreerd thuis komt....

Allemaal situaties die moedige beslissingen vragen. En soms vraagt die moed je om juist door te zetten. En soms is het juist moediger om afscheid te nemen.

Een tweede belangrijke thema in mijn leven en werk is autonomie. Voor mij hangt dit sterk met het eerste thema samen. Om autonoom te handelen is vaak behoorlijk wat moed nodig!!

Ikzelf heb op mijn levenspad talloze fijne leermeesters (m/v) ontmoet die mij terzijde hebben gestaan bij mijn eigen lastige dilemma's en mij steunden als ik, in mijn verlangen naar autonomie bijvoorbeeld, het tegelijk ook heel lastig vond om daar zo helemaal alleen in te staan.

Mijn drijfveer voor het werk dat ik nu doe is eigenlijk een vorm van 'pay-it-forward'. De steun en begeleiding die ik zelf heb ontvangen en die mij op moeilijke momenten verder heeft gebracht, weer doorgeven aan anderen. Zodat ook zij in staat zullen zijn hun eigen, autonome en moedige keuzes te maken.

Ik ben sinds 2000 werkzaam binnen het HBO-onderwijs. Sinds 2006 heb ik daarnaast een eigen supervisie- en coachingspraktijk.

Als HBO-docent heb ik mij onder andere gericht op het opleiden van de volgende generatie coaches. Dit resulteerde in 2008 in een boekje met de titel 'Duurzaam Coachen'. Duurzaam niet in de betekenis van milieuvriendelijk, maar in de betekenis van blijvend effect omdat alle vaardigheden en technieken die in het boekje beschreven worden, gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van degene die je begeleidt.

Marga van den Ham, 2015