Begeleide intervisie kan ingezet worden ter ondersteuning van een team. In de bijeenkomsten kan ieder teamlid dan bij toerbeurt een praktijksituatie inbrengen die men lastig te hanteren vond. De groep kan ondersteuning bieden bijvoorbeeld door de inbrenger te helpen de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken, te bevragen op essentiele aspecten van de casus of samen met de inbrenger te onderzoeken welke oordelen, vooroordelen, normen, waarden of idealen van de inbrenger hier in het geding zijn. Voor de inbrenger kan dit mooie input zijn om vervolgens - buiten de sessie - nog eens alternatieve aanpakken te bedenken.

Begeleide intervisie kan ook ingezet worden bij de start van een intervisiegroep. Er kan dan onder begeleiding geoefend worden met het intervisieproces, de do's and don't binnen interivisie en per bijeenkomst kan een andere intervisiemethodiek ingezet worden zodat de groep wat zicht krijgt op de mogelijkheden. Doel van deze vorm van begeleide intervisie is dat de groep na verloop van tijd zelfstandig verder kan.

Enkele reacties van klanten:
 
Marga gaf ons in het begin gelukkig veel sturing. We hadden nog wel eens de neiging om snel met onze adviezen klaar te staan. Terwijl je in ons vak eigenlijk altijd in je eentje werkt. Dus is het goed om ook bij lastige situaties te kijken of je daar zelf uit kunt komen. Waarbij het wel superfijn is om daarbij de ondersteuning te krijgen van het groepje.

We hebben met verschillende intervisiemodellen gewerkt. Een van die modellen vond ik in het begin erg onwennig. En spannend ook. In dat model komt er, nadat jij je inbreng hebt toegelicht, een fase waarin je zelf even achteruit gaat zitten en niet deelneemt aan het gesprek en de groep dan met elkaar bespreekt wat zij in jouw verhaal gezien, gehoord, geproefd enz hebben. In het begin werd ik daar wel eens opstandig van. Ik had steeds de neiging om wat er gezegd werd te willen verbeteren of aan te vullen. Marga stuurde dit dan bij. Langzaamaan heb ik meer geleerd om het gewoon maar te ondergaan en er uit te halen wat mij helpend of lerend leek voor mijzelf. En daar heb ik uiteindelijk veel aan gehad. Zoveel, dat dat nu eigenlijk mijn favoriete intervisiemodel is geworden