Een van de belangrijkste thema's in mijn eigen leven en werk is autonomie: Je eigen pad zoeken met alle bijbehorende keuzes en beslissingen.

Voor mijzelf is dat soms een fikse worsteling geweest en tegelijk was het ook vaak een fantastische ontdekkingstocht.

Ikzelf heb op mijn levenspad talloze fijne leermeesters (m/v) ontmoet die mij terzijde hebben gestaan in mijn zoektocht naar dat eigen pad en mij steunden als ik, in mijn verlangen naar autonomie, het tegelijk ook heel lastig vond om daar soms zo helemaal alleen in te staan.

Mijn drijfveer voor het werk dat ik nu doe is eigenlijk een vorm van 'pay-it-forward'. De steun en begeleiding die ik zelf heb ontvangen en die mij op moeilijke momenten verder heeft gebracht, weer doorgeven aan anderen. Zodat ook zij in staat zullen zijn hun eigen, autonome en moedige keuzes te maken.

Ik ben sinds 2000 werkzaam binnen het HBO-onderwijs. Als docent en/of als supervisor. Sinds 2006 heb ik daarnaast een eigen supervisie- en coachingspraktijk.

Als HBO-docent heb ik mij onder andere gericht op het opleiden van de volgende generatie coaches. Dit resulteerde in 2008 in een boekje met de titel 'Duurzaam Coachen'. Duurzaam in de betekenis van blijvend effect omdat alle vaardigheden en technieken die in het boekje beschreven worden, gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van degene die begeleid wordt.

Marga van den Ham, 2018